ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ

16.08.2018

ЗНАЮ! ДІЮ! ЗАХИЩАЮ!

ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ

За основним місцем роботи, тобто в школі працюю на 1,5 ставки. Чи маю право ще працювати за сумісництвом у будинку культури на 0,5 ставки?

Робота на 1,5 ставки в ЗНЗ за основним місцем роботи (наприклад, робота учителя з навантаженням 27 годин на тиждень) не є обмеженням для прийому на роботу в іншу установу за сумісництвом.

Працюю на посаді вихователя НВК у дитсадку на 0,6 ставки та бібліотекарем на 0,5 ставки у шкільній бібліотеці, а також маю двох дітей чотирьох і семи років. Якою має бути тривалість моєї відпустки? коли маю приступити до виконання своїх обов'язків бібліотекаря?

Якщо працівник був прийнятий на посаду бібліотекаря за сумісництвом, то йому має надаватися щорічна основна відпустка разом з відпусткою за основним місцем роботи. Якщо відпустка за сумісництвом меншої тривалості, ніж за основним місцем роботи, то сумісник може на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи одержати відпустку без збереження заробітної плати (п.14 ст.25 Закону України "Про відпустки"). Якщо сумісник, у якого закінчилася відпустка за сумісництвом, не бежає одержати відпустку без збереження заробітної плати на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи, він повинен по закінченню відпустки на роботі за сумісництвом приступити до виконання своїх обов'язків.

Чи може завгосп працювати за сумісництвом техпрацівником. ставка завгоспа і 0,5 техпрацівник?

Відповідно до Державного класифікатора посад завідувача господарством віднесено до керівних працівників. Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим наказом Міністерства юстиції, соціальної політики та економіки України від 28.06.1993 року #43, передбачено, що керівники структурних підрозділів підприємств, установ, організацій та їх заступники не мають права працювати за сумісництвом, окрім наукової, викладацької, медичної та творчої діяльності. Таким чином, завгосп має право виконувати за сумісництвом тільки наукову, викладацьку, медичну, творчу роботу.

Доброго дня. Скажіть, будь ласка, якщо у школі в сільській місцевості не набирається клас, які зміни чекають педколектив (я маю на увазі скорочення) поясніть, будь ласка. Наперед вдячна.

Так, зазначена ситуація може призвести до скорочення працівників чи до зменшення педагогічного навантаження працівників. Про звільнення у зв'язку зі скороченням посад чи чисельності працівників роботодавець має повідомити працівника не пізніше, ніж за два місяці.

Доброго вечора! Працюю в школі вчителем історії. Викладаю мистецтво (пройшла відповідні курси), так як годин історії не вистачає на ставку. В школі є вчитель музики, який не має пед.освіти (інститут культури здається, організатор масових заходів) і він є сумісником. При розподілі попереднього тижневого навантаження висуває претензії до мене, адміністрації закладу, бо йому не дають години мистецтва в тих класах, де він читав музику, а надають їх мені. Чи правильно діє директор?

Відповідно до закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 1993 року № 102, педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності обсягом менше тарифної ставки встановлюється тільки за його згодою.

Навчальне навантаження між учителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється директором установи за узгодженням із профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі (з дотриманням Кодексу законів про працю України).

Я працюю вчителем на постійному місці в школі 7 років. Зараз хочу перейти в працювати в іншу школу, але мені говорять, що перевід лише на контрактній основі. Чому я не можу перейти в іншу школу на постійне місце роботи?

Умови праці пропонує директор. В силу певних чинників він може Вам запропонувати і контракт. Він не зобов'язаний Вас брати на постійне місце.

До речі, зараз нема переводу. Кожна школа - це окрема юридична особа. Тому, якщо Ви збираєтесь працювати в іншому закладі, Вас спочатку звільнять в одному і потім призначать в іншому.